Đồng chí: Nguyễn Viết Long - Hiệu trưởng

Sinh ngày: 17/8/1968

Quên quán: Xã Thượng Vực - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội

Nơi ở hiện tại: Xã Thượng Vực - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội

Trình độ: Đại học sư phạm

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp