Đồng chí Phó hiệu trưởng: Trần Thị Thu Nga

Sinh ngày: 23/9/1974

Quên quán: Xã Thọ Xuân - Huyện Đan Phượng - TP Hà Nội

Nơi ở hiện tại: Xã Đồng Lạc - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội

Trình độ: Đại học sư phạm

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp