Đồng chí: Đinh Thị Hồng - Tổng phụ trách

Sinh ngày: 5/1/1989 

Quên quán: Xã Mỹ Lương - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội 

Nơi ở hiện tại: Xã Trần Phú - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội 

Trình độ: Đại học sư phạm